Home Contact Abonare Mobil

 arata telefon , arata mobil
 arata email
            CAUTA

 OLDEN SERV CONSULT S.R.L.
duminica, 18 Feb 2018 | 10:49
 
 


Noutati

Procedura de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social
ONRC- Conditii pentru a beneficia de programul ce acorda 10.000 euro tinerilor debutanti in afaceri
Guvernul stimulează afacerile tinerilor pānă īn 35 de ani
Cazierul fiscal va cuprinde şi fapte legate de insolvabilitate şi inactivitate
Cazierul fiscal: o necesitate a anului 2010?
avantaj : pfa sau inteprindere individuala
Actele necesare demararii procedurilor pentru O.R.C. in conditiile aplicarii O.G. 44/2008:
PFA, INTEPRINDERE INDIVIDUALA SI INTEPRINDERE FAMILIALA
Transformarea formei juridice a unei societati comerciale

reclama

  Guvernul stimulează afacerile tinerilor pānă īn 35 de ani

 Facilitatile oferite tinerilor:

 - Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM (AIPPIMM) acorda alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 30% din valoarea proiectului de investitii, dar nu mai mult de 10.000 euro. De fondurile nerambursabile poate beneficia atat tanarul care obtine credit, cat si tanarul care cofinanteaza planul de afaceri din surse proprii.

- Pentru obtinerea de credite bancare se acorda garantii de stat pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, dar nu mai mult de 80.000 euro, prin intermediului Fondului de Garantare (FNGCIMM).

- CAS datorate de angajatori sunt scutite pentru veniturile a cel mult 4 salariati - dar nu mai mult de echivalentul salariului mediu brut pe economie din anul anterior pentru fiecare salariat. Asta nu inseamna ca nu pot primi salarii mai mari.

- Intreprinzatorii debutanti sunt scutiti de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii.

- Oficiul Teritorial pentru IMM si Cooperatie al AIPPIMM in a carui raza de competenta isi are sediul ofera consiliere, instruire si sprijin tinerilor.

 Obligatiile tinerilor intreprinzatori:

 - Sa fie tanar debutant in afaceri - pana la 35 de ani. Sa nu mai fi detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat. Sa aiba o idee si un plan bun de afacere, care respecta criteriile si exigentele institutiei bancare finantatoare si ale agentiei pentru IMM-uri. Asadar, proiectul trebuie sa fie bancabil. Microintreprinderea poate fi infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) intreprinzatori debutanti asociati.

- Sa aiba in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitati CAEN, insa sunt exceptate urmatoarele activitati: intermedieri financiare si asigurari; tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, plante si substante aflate sub control national, precum si activitatile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat.

- Sa angajeze cel putin 2 salariati la momentul obtinerii facilitatilor de finantare.

- Sa reinvesteasca cel putin 50% din profitul realizat in anul precedent.

- Sa depuna la AIPPIMM un raport semestrial de progres.

- Facilitatile nu se mai acorda din clipa in care cifra de afaceri pentru anul in curs depaseste echivalentul in lei a 500.000 de euro.

- Nu se pierd facilitatile acordate daca microintreprinderea se vinde, reorganizeaza sau daca sunt cesionate parti sociale unui alt tanar debutant, pe parcursul celor 3 ani cat are calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant. Se pierd si se recupereaza integral facilitatile daca microintreprinderea se vinde sau cesioneaza parti sociale catre alte persoane decat tineri debutanti sau daca facilitatile sunt obtinute prin fraude.

 

NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A

ORDONANŢEI DE URGENŢĂ PENTRU STIMULAREA ÎNFIINŢĂRII ŞI DEZVOLTĂRII MICROÎNTREPRINDERILOR DE CĂTRE ÎNTREPRINZĂTORII TINERI

 

Capitolul I

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Prezentele Norme metodologice reglementează modul de acordare a facilităţilor pentru microîntreprinderile nou înfiinţate şi conduse de întreprinzători tineri, care intenţionează să desfăşoare, pentru prima dată, activitate economică prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, definită conform OUG…/2010 şi denumită în continuare microîntreprindere “S.R.L. – D.” (“societate cu răspundere limitată - debutant”); în cadrul programului de interes public şi social, derulat în vederea încurajării şi susţinerii dezvoltării spiritului antreprenorial, denumit în continuare Programul.

 

Art. 2. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru  Întreprinderi Mici şi Mijlocii, (denumită în continuare Agenţia) şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  în parteneriat cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN (denumită în continuare FNGCIMM), cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (denumit în continuare ONRC) şi instituţia de credit parteneră, vor implementa normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, pe bază de protocol de colaborare.

 

Art. 3. Obiectivul Programului, îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. Programul urmăreşte:

a)     dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor şi de integrarea României în Uniunea Europeană;

b)     sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea     accesului acestora la finanţare;

c)     stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, prin creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare;

d)    facilitarea accesului tinerilor la sursele de  finanţare.

 Art.4. Finanţarea Programului pentru perioada 2010 – 2012 pentru acordarea, prin Agenţie, de alocaţii financiare nerambursabile (AFN) pentru cel puţin 1100 microîntreprinderi “S.R.L.- D.”, se asigură din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

 Capitolul II

Etapele implementării programului

În vederea implementării Programului se parcurg următoarele etape:

Art. 5. -.Înregistrarea  microîntreprinderii “S.R.L.- D.“ în registrul comerţului; a) Întreprinzătorul  debutant are obligaţia  să ataşeze, în susţinerea cererii de înregistrare a microîntreprinderii ¨S.R.L.- D.¨ în registrul comerţului, documentele prevăzute de Ordinul Ministrului Justiţiei nr 2594 din 10 octombrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor precum şi declaraţia pe propria răspundere conform Art.2 alin. 1, lit. a) din OUG...../2010;

b) După înmatricularea în registrul comerţului  a microîntreprinderii “S.R.L. – D.” ,  respectiv după înregistrarea în registrul comerţului a oricăror modificări, ONRC va transmite către Agenţie, pe cale electronică, datele aferente acestor înregistrări, conform protocolului încheiat în acest sens.

c) operaţiunile de înmatriculare conform OUG, cu ocazia constituirii microîntreprinderii  sunt scutite de plata taxelor  către ONRC.

d) Agenţia transmite instituţiilor implementatoare, pe baza protocolului de colaborare, datele aferente înregistrărilor precum şi modificările generate de situaţiile financiare semestriale şi anuale pe perioada funcţionării microîntreprinderii ¨S.R.L.- D.¨.

 Art. 6. - În termen de 10 zile lucratoare de la înfiinţare microîntreprinderea “S.R.L. – D.” trebuie sa notifice prin poşta electronică Oficiul Teritorial pentru I.M.M. şi Cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) al Agenţiei în a cărui rază teritorială îşi are sediul, în vederea luării în evidenţă.

 Art. 7. Înregistrarea pentru obţinerea AFN.

a)      Pentru a beneficia de alocaţia financiară nerambursabilă acordată prin Agenţie, microîntreprinderea ¨S.R.L.- D.¨, trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.aippimm.ro.

b)       Data la care este activă înregistrarea online se comunică pe site-ul Agenţiei cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

c)       Înscrierea online  se desfăşoară în sesiune continuă până la epuizarea bugetului alocat Programului.

d)     Fiecare microîntreprindere “S.R.L. – D.”  trebuie să completeze online Planul de afaceri, regăsit pe site-ul  Agenţiei, www.aippimm.ro.

e)       Aplicaţia software va genera automat solicitantului: un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării Planului de afaceri, punctajul obţinut precum şi numărul de înregistrare.

f)        Planul de afaceri corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat on line o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online a Planului de afaceri nepermiţând înscrierea de două ori a aceleeaşi microîntreprinderi “S.R.L. – D.”.

 Art. 8. Evaluarea planului de afaceri

a) Evaluarea planului de afaceri se face on line de către aplicaţia software care generează un punctaj pe baza criteriilor prevăzute în Anexa la prezentele norme. Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte.

b) Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul, se realizează de către Agenţie. Avizarea verificărilor şi obţinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finanţării planului de afaceri de către Agenţie.

c) La instituţia de credit vor fi transmise spre finanţare, în limita bugetului anual, planurile de afaceri care obţin cel puţin punctajul minim şi care au fost avizate de Agenţie în urma verificărilor conform art. 8 pct. b. Transmiterea planurilor de afaceri  la instituţia de credit se va face continuu până la epuizarea bugetului Programului.

d) Planurile de afaceri care solicită credit bancar se finanţează de instituţia de credit parteneră conform criteriilor prevăzute în normele de creditare ale acesteia şi în normele de garantare ale FNGCIMM.

e) Echipamentele şi utilajele  achiziţionate în cadrul programului trebuie să fie noi şi pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 Art. 9. Contractare şi finanţare

a)      Microîntreprinderea “S.R.L. – D.” care solicită credit bancar va semna cu instituţia de credit parteneră Contractul de creditare şi AFN în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii de aprobare a creditului. b)      Microîntreprinderea “S.R.L. – D.” care nu solicită credit bancar va semna la sediul OTIMMC, în a cărui rază teritorială îşi are sediul, Contractul de finanţare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prin poşta electronică a Notificării privind acordul de principiu pentru finanţare.

c)      Microîntreprinderea “S.R.L. – D.” va deschide conturi curente la instituţia de credit parteneră pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, Credit bancar sau aport propriu după caz. 

d)     Finanţarea Planurilor de Afaceri se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de Agenţie cu instituţia de credit parteneră. 

e)       Aportul propriu în numerar al beneficiarului (unde este cazul), va fi vărsat în contul curent deschis la instituţia de credit parteneră, urmând ca pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată să se utilizeze în mod proporţional  după caz, cele două componente de finanţare (credit bancar minim 50% şi AFN maxim 50% sau AFN maxim 50% şi aport propriu minim 50%).

f)       Beneficiarii AFN şi / sau ai creditului bancar conform art. 5 trebuie să depună la Agenţie, în termen de 10 zile lucrătoare, dovada angajării, cu contract de muncă pe durată nedeterminată a cel puţin 2 (doi) salariaţi.

g)      Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii Contractului de credit bancar şi AFN cu instituţia de credit parteneră sau Contractul de finanţare cu Agenţia nu sunt eligibile.

 

Capitolul III   

Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor

 

Art. 10. Prezentele norme metodologice instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006.

Art. 11. Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis. Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Art. 12. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

Art. 13. Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Agenţia, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară in domeniul ajutorului de stat.

Art. 14. Agenţia are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

Art. 15. Agenţia are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

Art. 16. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Agenţie, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să-i solicite acesteia să facă verificări la faţa locului.

Art. 17. Agenţia informează în scris prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 Tratatului CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.379/2006.

Art. 18. Agenţia acorda un ajutor de minimis după ce verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei.

Art. 19. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.

Art. 20. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului se va face de către OTIMMC pe baza procedurii de monitorizare şi control a Programului.

Art. 21. Reprezentanţii instituţiilor prevăzute la Art. 2 au dreptul să verifice la sediul Microîntreprinderii “S.R.L. – D.”, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului.

Art. 22. Verificarea la faţa locului vizează stadiul de realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico- financiare. În cazul în care, în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, sau se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în contract, se recuperează total sau parţial ajutorul de minimis acordat.

Art. 23. Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului. nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat modificată şi completată prin Legea nr. 137/2007.

Art. 24. Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către  OTIMMC, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile.

ANEXA

 

CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI

 

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

 

 

Domeniul de activitate al “S.R.L. – D.” 

 

A

1

Producţie

20

 

2

Servicii

15

 

3

Comerţ şi alte activităţi

10

 

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul microîntreprinderii “S.R.L. – D.” 

 

B

4

Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 4

20

 

5

Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 3

15

 

6

Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2 

10

 

Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri 

 

C

6

Ponderea investiţiilor peste 80%

20

 

7

Ponderea investiţiilor peste 60%

15

 

8

Ponderea investiţiilor peste 40%

10

 

Localizarea activităţii microîntreprinderii “S.R.L. – D.” 

 

D

9

Mediul rural 

10

 

10

Mediul urban

5

 

Utilizarea noilor tehnologii şi promovarea societăţii informaţionale

 

E

12

Implementarea Planului de afaceri conduce la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii.

Planul de afaceri are potenţial inovativ şi / sau creativ.

10

 

13

Implementarea Planului de afaceri nu conduce la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie / prestare servicii (potenţialul inovativ şi / sau creativ al proiectului este nesemnificativ)

5

 

Schema de finanţare

 

F

14

Schema de finanţare cu credit bancar

20

 

15

Schema de finanţare fără credit bancar

10

 

Total puncte obţinute 

 

 

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte. 

 

Punctajul minim care se poate obţine este de 50 puncte.

 

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.

 

La punctaje egale va prevala numărul de înregistrare on-line.

 

 

 


IMAGINI 
 
CONTACT OLDEN SERV CONSULT S.R.L.

 arata tel , arata mobil
 arata email
 
reclama
powered by AAZ.ro Ā© 2011 | Contul meu | Ajutor | ANPC | Creati-va propriul magazin virtual pe aaz.ro

 
X