Home Contact Abonare Mobil

 arata telefon , arata mobil
 arata email
            CAUTA

 OLDEN SERV CONSULT S.R.L.
duminica, 18 Feb 2018 | 10:45
 
 


Noutati

Procedura de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social
ONRC- Conditii pentru a beneficia de programul ce acorda 10.000 euro tinerilor debutanti in afaceri
Guvernul stimulează afacerile tinerilor pānă īn 35 de ani
Cazierul fiscal va cuprinde şi fapte legate de insolvabilitate şi inactivitate
Cazierul fiscal: o necesitate a anului 2010?
avantaj : pfa sau inteprindere individuala
Actele necesare demararii procedurilor pentru O.R.C. in conditiile aplicarii O.G. 44/2008:
PFA, INTEPRINDERE INDIVIDUALA SI INTEPRINDERE FAMILIALA
Transformarea formei juridice a unei societati comerciale

reclama

  ONRC- Conditii pentru a beneficia de programul ce acorda 10.000 euro tinerilor debutanti in afaceri

In Monitorul Oficial al României nr. 103/09.02.2011 a fost publicata Ordonanta de Urgenta Guvernului nr. 6/02.02.2011 – text integral – pentru stimularea înfiintrii si dezvoltarii microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Prin urmare, începând cu data intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/02.02.2011, persoanele interesate care îndeplinesc conditiile impuse de acest act normativ si doresc sa beneficieze de Programul pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii microîntreprinderilor de catre întreprinzatorii tineri, pot solicita înregistrarea microîntreprinderii la oficiul registrului comertului în a carui raza teritoriala se stabileste sediul social .

Întreprinzatorul tânar, beneficiar al Programului reglementat prin aceasta ordonanta de urgenta, denumit întreprinzator debutant, este persoana fizica majora, care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1. are capacitate juridica deplina de exercitiu, are vârsta de pâna la 35 de ani, împliniti cel mai târziu în ziua înregistrarii cererii de înmatriculare a societatii cu raspundere limitata in Registrul Comertului;
2. anterior datei înmatricularii societatii în Registrul Comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spatiul economic european;
3. înfiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata în conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile comerciale si ale prezentei ordonante de urgenta;
4. declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca îndeplineste conditiile prevazute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comertului odata cu cererea de înmatriculare a societatii.

Microîntreprinderea înfiintata de întreprinzatorul debutant trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

1. este societate comerciala cu raspundere limitata (SRL), care functioneaza pe durata nedeterminata, în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentei ordonante de urgenta;
2. se încadreaza în categoria microîntreprinderilor în conditiile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii si ale prezentei ordonante de urgenta;
3. este înfiinata de un întreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzatori debutanti asociati. Conditiile pentru întreprinzatorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociati, asa cum se prevede în art. 2;
4. este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
5. are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activitatilor din economia nationala în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societatii urmatoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Potrivit art. 5 lit. d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 6/02.02.2011 întreprinzatorul debutant este scutit de plata taxelor aferente operatiunilor de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru înregistrarea microîntreprinderii.

sursa – http://www.onrc.ro/


IMAGINI 
 
CONTACT OLDEN SERV CONSULT S.R.L.

 arata tel , arata mobil
 arata email
 
reclama
powered by AAZ.ro Ā© 2011 | Contul meu | Ajutor | ANPC | Creati-va propriul magazin virtual pe aaz.ro

 
X